Solucan gübresi nasıl kullanılır?

Solucan gübresi her türlü tarımsal üretimde, yeni dikimde, açık alan ekimlerde, sebze ve meyvelerde, bahçe bitkilerinde, bahçe ve balkon sebzeciliğinde ve çim alanlarda kullanılabilmektedir.

Solucan gübresi kesinlikle herhangi bir zararlı mikroorganizma veya hastalık yapıcı madde içermez. Toprağın ve bitkinin ihtiyacı olan tüm besin elementlerini tek başına karşılayabilir.
Solucan gübresi sıvı formda da kullanılabilmektedir. Bu şekilde kullanımı daha çok bitki gövde ve yapraklarına uygulanmaktadır. İster yeni dikim ister dikili bitkilerde kullanılabilir. Kullanım sonrasında artan solucan gübresi, paketin ağzı kapatılarak uzun süre daha muhafaza edilebilir, değer ve içerik açısından bir kayba uğramaz.

Sebzeler

 • Dikerken fide çukuruna veya dikim sonrası sıra arasına 1-2 avuç kadar uygulanır.
 • Dikili sebzelerinizde gövdeden 15-20 cm mesafe çember şeklinde açılır. Çukur içine toprak görünmeyecek şekilde tek kat gübre uygulaması yapılır. Yana ayrılan toprak yeniden gübre üzerine kapatılarak uygulanır. Ardından sulama yapılır.
 • % 50’ye varan verim artışı sağlar.
 • Tohum çimlenmesi enerjisinde % 40’a varan oranda artış sağlayarak tohum maliyetini düşürür.
 • 10-15 gün erken fide oluşumu ve hasatta erkencilik sağlar.
 • Ekolojik olması nedeniyle sebzeler orijinal renk, aroma ve lezzete sahip olur.

Meyveler

 • Yeni dikimlerde dikim esnasında fide/fidan çukuruna yaklaşık 800 gr direk kök ile temas ettirilerek uygulanır. Toprakla kapatılıp ardından sulanır. Böylece mikroorganizmaların nemli bir ortamda kalarak çoğalmaları sağlanır.
 • Hızlı ve güçlü fidan gelişimi sağlar.
 • %100 başarılı tansplantasyon (şaşırtma) sağlar.
 • Meyveler 10-15 gün erken hasat edilir.
 • Meyveler daha büyük, orijinal morfoloji, aroma ve lezzetli olmalarını sağlar.
 • Meyvelere ekolojik, temiz, kanserojen madde içermeyen yüksek vitamin ve besleyici değerlere sahip özellikler kazandırır.

Ağaçlar

 • Yetişkin meyve ağaçları ve fidanlarda, gölge iz düşümü (taç iz düşümü) hizası 15-20 cm derinlikte çember şeklinde kazılır. Bu çukura çap ölçüsü kadar (gölge çapı 2 mt ise 2 kg, 4 mt ise 4 kg) gübre konulur. Yana ayrılan toprak tekrar üzerine örtülür. Ardından sulama yapılır.

Bağcılık

 • Yeni dikimlerde, dikim esnasında fidan çukuruna uygulanır. Dikimden sonraki dönemlerde sıra arasına toprağa karıştırılarak uygulanır.
 • Bitki köklerinin hızlı ve sağlıklı gelişmesini sağlar.
 • Üzümde erken hasat ve böylece kaliteli ve orijinal ürünlerin piyasaya erken girmesi sağlanır.
 • Türe özgü aroma ve lezzet kazandırır.

Hububat ve Tarla Bitkileri

 • Ekim öncesi toprak altına serpilerek uygulanır.
 • %40-70 verim artışı sağlar
 • Yıl boyu toprağın besin maddesi içeriğini korur.
 • %15-45 yüksek oranda nişasta sentezlenmesini sağlar.

Tütün ve Çay

 • Tütünde ekim öncesi toprak altına serpilerek uygulanır.
 • Çayda dikim esnasında kök çukuruna uygulanır. Ya da dikim sonrası zamanda üstten serpme ile önerilen dozlarda uygulanır.

Çim

 • Önerilen dozda serpilerek uygulanır.
 • Çok güçlü, dayanıklı olmalarını ve hızlı büyümelerini sağlar.
 • Çimlerin sararmalarını engeller.
 • Çimlenme verimini artırarak tohum maliyetini düşürür.

Saksı ve Balkon Bitkileri

 • Balkon bahçeciliğinde ve diğer tüm süs bitkilerinde; saksının toprak yüzeyi ince bir tabaka sıyrılarak alınır. Saksı toprak yüzeyi alanı kadar toprak görünmeyecek şekilde gübre konulur. Ayrılan toprak yeniden gübre üzerine serilerek sulanır.
EnglishTurkish